Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2019

lovvie
2476 bc44 500
Reposted fromkazikova kazikova vianayantara nayantara
lovvie
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz. 
— Helen Fielding
Reposted bySplitgerSplitgerstormymindVostok
lovvie
8594 f909 500
Reposted frompiehus piehus viacappaque cappaque
lovvie
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie. 
— Lori Nelson Spielman
Reposted bysatyrlaneadmiracja

July 09 2019

lovvie
Życzę Ci byś, spoglądając co roku w swoje urodziny w lustro, cieszył się tym kim jesteś, co robisz i jak przeżywasz swoje życie. To wielka umiejętność.
Reposted byHeinous84marvelous
lovvie
Reposted fromtwice twice viashabbadoo shabbadoo
lovvie
Twoje oczy mają w sobie coś co sprawia że chce się w nie spojrzeć... 
A Twoja osobowość sprawia że zawsze będzie się o Tobie pamiętać... 
lovvie
Penny Jo, my little heeler pup.
Reposted fromdogs dogs viashabbadoo shabbadoo
lovvie
lovvie
Kusi mnie diabeł
W chłopięcej skórze.
— Wracam-Sorry Boys

July 08 2019

lovvie
Serdecznie zapraszam! 

July 07 2019

lovvie
Pamiętaj jak na Ciebie patrzę... Zastanów się czy chcesz to stracić....  
Reposted byfrytkatosiawakemeupxegzystencjaendlesslove16freewaypsychozamarvelousladymartiniSuckMyDickmoglismywszystkoguerrierajoannem12czerwca
lovvie
5117 d4bc
Reposted frompunisher punisher viaawakened awakened
lovvie
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię. 
— Ochocki, Vithren

July 05 2019

lovvie
 Czy jest taka miłość, która mimo połamanych skrzydeł czeka? Mimo upływu lat czeka? Mimo rozbitego szkła czeka? Czy istnieje miłość, której nie zabiją żadne słowa, nie zasypie żaden śnieg, żadna burza nie ruszy? I mimo przerwy w zdarzeniach, mimo braku dotyku, prądu i ciepła tęskni? Nieporuszona. Żyje wciąż. Nadzieją.
— Kaja Kowalewska "Play listy, czyli nie wszystkie fobie są o miłości"
Reposted bymarvelousineedrest
lovvie
8673 520c 500
Reposted fromsoftboi softboi viaiammistake iammistake
lovvie
Zrobiłabym wszystko, by pozostać jego teraźniejszością. 
— Colleen Hoover - Maybe Someday
lovvie
Krytykuj mnie kiedy będziesz na moim poziomie. Póki co możesz podziwiać. 
— Harvey Specter
lovvie
lovvie
Mam ważną prośbę ! Byłabym wdzięczna za wszelką pomoc i każde udostępnienie do znajomych i prośbę do nich ,żeby udostępnili swoim znajomym, a oni innym znajomym.. znajomych !! O co chodzi ? 
https://pomagam.pl/skydelan  Byłabym bardzo naprawdę bardzo wdzięczna. To dla mnie ogromnie ważne, kocham moją kotkę i bardzo chciałabym jej pomóc. 
 
Reposted fromSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl