Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 13 2019

lovvie
Wiele osób z Twojej przeszłości zna tylko tę nieaktualną wersje Ciebie, która dziś już nie istnieje. 
— Alina Adamowicz
lovvie

December 10 2019

lovvie
Wiem, że byłabyś gotowa przejść to wszystko, by mnie poznać.
Wiem, że byłabyś gotowa być jak ona.
— Kortez, Pierwsza
lovvie
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Reposted by48hrsSkydelanupintheskyleniwieecatagaaksamittkudifouwalkthemoonUNDISC0VERDGYRL
lovvie
8767 ab23 500
Reposted fromsowaaa sowaaa viaMisqa Misqa
lovvie
8058 5f8e
Reposted fromble ble viacathillium cathillium
lovvie
Reposted fromshakeme shakeme viacathillium cathillium

December 09 2019

lovvie
Reposted frombluuu bluuu viaover-land over-land

December 03 2019

lovvie
Życie bez czytania jest niebezpieczne, trzeba zadowolić się samym życiem, a to niesie ze sobą pewne ryzyko. 
— Michel Houellebecq, "Platforma"
Reposted bysatyrlaneankaottak9448hrslottibluebellresort12czerwcacathilliumnotyourstrawberryover-landover-landataga

December 02 2019

lovvie
2120 e04f
lovvie
2816 77a0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafreeway freeway
lovvie
 Tylko kobiety potrafią mówić głosem, w którym ból rozsadza każde słowo. 
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted bymadeinchinaovenorSurvivedGirl
lovvie
lovvie
Czasami, dokonanie złego wyboru jest lepsze niż niedokonanie żadnego. Masz odwagę iść do przodu, a to rzadkość. Osoba stojąca na rozdrożu dróg, nieumiejąca wybrać, nigdy nie pójdzie do przodu.
— Terry Goodkind - "Pierwsze prawo magii"
Reposted bymadeinchinaovenor48hrshaszraablockedbadbloodiblameyounieobecnosccarmenlunanamehercarmenlaparisienneonlyhedoneczarnylistopadreeddpepper12czerwcaniedonaprawieniaitsokaycongrevemagolek22WhiteGirlkapelladualistycznieUNDISC0VERDGYRLhavingdreamshereyesfreewayinto-blackohsoquietanotherwaytodiepajok8niespokojna-duszanaiwnascaredatemepoziomkikudimoailittledisappointmentswwanniebehindmyeyelidstimetobeginzoiohfucktycznieparrtyzantgregorczykmkasias3112noelleaurinkogrovlyNotimportanat

November 30 2019

lovvie
9242 84fc 500
Reposted fromsavatage savatage vianiskowo niskowo

November 29 2019

lovvie
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted bynotyourstrawberrydesperateeehaszraakatkonak
lovvie
2051 3865 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaavantasian avantasian
lovvie
8979 dafe
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaavantasian avantasian
lovvie
I tak dziwnie oddycha się tym tygodniem, zbyt ciężko.
lovvie
Jest bardzo charyzmatyczny. Bardzo atrakcyjny. Ma w sobie urok. Niemal zuchwałość. Tak jakby umiał Cię ocalić przed Tobą samą.
— Lisa Jewell
Reposted byniskowofreewaymysweethearttdeparteradmiracjaavieehormezaWhiteGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl