Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2019

lovvie
Przypuszczam, że to, co pociągało mnie w niej najbardziej, to jej iście dziecięcy zachwyt, w który wpadała, gdy ze mną była. To, jak na mnie patrzyła. Jak mnie dotykała. Mówiła, że sprawiłem, iż poczuła się odnowiona. W jakiś dziwny sposób, jeżeli dotrzemy do sedna, po prostu było między nami coś niezwykłego. Kiedy się spotykaliśmy, świat jakby się zatrzymywał. Takiego uczucia nie znajduje się na co dzień. 
— Minka Kent
Reposted bynieobecnosc48hrsantamarielcompletelydifferentspokodamamhsapchamtensyfbawisael-kaktusmadeinchina
lovvie
Gdzie byś się podział, gdybyś rzucił to wszystko w diabły? Kiedy wszystko wydaje się beznadziejne, dokąd uciekasz? 
— Grey's Anatomy
Reposted bynieobecnoscantamarielcompletelydifferentdiscortcoookiemonsteeer
lovvie
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa vianieobecnosc nieobecnosc

September 11 2019

lovvie
Uczono nas matematyki, a nie umiemy obliczyć, czy wystarczy nam sił. Uczono nas języków, a nie umiemy się w nie ugryźć. Uczono nas historii, a nie umiemy odróżnić przeszłości od chwili obecnej. Uczono nas o innych, a nie umiemy siebie.
— znalezione (via wiikitoria)
Reposted bycholeracoookiemonsteeer48hrsnaminiemocnieobecnoscsanitasjasnaa
lovvie
lovvie
5941 0fba 500
Reposted fromscorpix scorpix viawakemeupx wakemeupx
lovvie
Budujemy, bo mamy nadzieję; burzymy, bo zwyciężają w nas zgliszcza. 
— Tomasz Mazur – Dawno zapowiedziana nieobecność
Reposted byCymronlottibluebell
lovvie
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł. 
— A.A. Milne
Reposted byCymronjamaicanbeatvoid37

September 09 2019

lovvie
1014 cbff 500
Reposted fromowca owca viapiinkskies piinkskies
9780 f895 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viapiinkskies piinkskies
lovvie
3554 3586 500
Reposted fromniente niente viapiinkskies piinkskies
lovvie
Czy chcesz zamieszkać na wyspie, pewnego dnia i ze mną?
To wystarczy że powiesz tak.
Bierz kapelusz, jedźmy stąd, zdążymy na prom.
On zabierze nas na Kubę, zaraz po ślubie
Jeśli chcesz.
Jak widzisz ja już wiem.
— Bitamina - Pytanie do niej
Reposted byhavingdreamsjustmine
lovvie
0726 285c
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapiinkskies piinkskies
lovvie
7652 973f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiinkskies piinkskies
lovvie
Dziś proszę Cię byś dostrzec raczył
Że spojrzeć nie znaczy zobaczyć.
Że choć byś miał żelazne dłonie
To unieść nie oznacza donieść.
Że choć pogrążysz się w zadumie
To wiedzieć nie znaczy zrozumieć.
Że właśnie o tym milczą groby
Że dotknąć nie oznacza zdobyć. 
— K.C. Buszman
Reposted byadmiracjahavingdreamsjustminejajestem
lovvie
9081 6da1 500
Reposted fromnightmarish nightmarish viapiinkskies piinkskies
lovvie
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”. 
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted byDreamInMyPocket DreamInMyPocket
lovvie
2135 f1aa 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiinkskies piinkskies
lovvie
lovvie
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted bymodalna modalna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl