Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2018

lovvie

August 20 2018

lovvie
Kochała morze, magnes dla wszystkich wrażliwych dusz. (...) Słucha się morza, aby zrozumieć, że śmiech i płacz brzmią tak samo, a dusza musi czasem popłakać, żeby być szczęśliwą.
— Nina George - "Lawendowy pokój"
Reposted bySkydelan Skydelan
lovvie
6185 877e 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaSurvivedGirl SurvivedGirl
lovvie

Jeśli choć jedną dobrą myśl wniosłeś do czyjegoś umysłu, jedno dobre uczucie zaszczepiłeś w czyjeś serce, jedną godzinę szczęścia, rozpromieniłeś smutne, szare życie - spełniłeś zadanie anioła na ziemi.
— J.Lubbock
Reposted byskaaryfikaacjaaduszyundressmeSkydelan
lovvie
Każdy człowiek jest ważny. Nie znaleźliśmy się tu przez przypadek. Wszyscy jesteśmy wartościowymi ludźmi i mamy światu coś do zaoferowania. Może myślisz, że Twój wpływ na otoczenie jest naprawdę znikomy, ale w rzeczywistości, nawet jeśli mieszkasz na pustkowiu i masz kontakt jedynie z najbliższą rodziną oraz kilkoma sąsiadami, Twój styl bycia może znacząco wpłynąć na innych.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted byundressmeSkydelan

August 06 2018

lovvie
Reposted frombethgadar bethgadar viaeternia eternia

August 04 2018

lovvie

July 31 2018

lovvie
lovvie
lovvie
Najlepszy czas na działanie jest teraz! 
— Mark Fisher
Reposted bylottibluebellundressme

July 29 2018

lovvie
3621 8ea9 500

July 27 2018

lovvie
7844 0f3c
Reposted fromsavatage savatage viamalinowowa malinowowa
lovvie
 (...) najlepiej jest jednak dążyć do tego, by wybrać właściwego mężczyznę. Takiego, który potrafi Cię przejrzeć i wciąż jest zafascynowany. Widzi Cię w ostrym świetle, co często jest wspaniałe, ale równie często zawstydzające. Wydaje mi się, że to ma największą wartość - zaufać komuś do końca. Mężczyźnie, który Cię słucha, obserwuje z miłością, zawsze jest blisko. A jednocześnie mówi: "Nie wyobrażaj sobie, że będę od Ciebie uzależniony". Tak wygląda prawdziwa równość w relacji. Ktoś daje Ci miłość i wyrozumiałość, ale nie jest uległy. 
— Carey Mulligan w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015
Reposted by48hrsDreamInMyPocketpocalujmnie48hrspoolunmymindneversleepstoffifeebeintheiammistaketouchtheskymoniapuchaczszyderaeterniaBloodEvegregorczykmwiezamelancholiithesilenceofthealcoholic
lovvie
Chcę, żeby był tatuażem, który zasłoni stare nieudane wzory i wyryje w mojej duszy coś pięknego. Coś, o czym nigdy nie będę chciała zapomnieć.
— Martyna Senator

July 24 2018

lovvie
Moc najserdeczniejszych życzeń! 
— Moje.

July 23 2018

lovvie
1798 22c4
Reposted fromfitspro fitspro viaperesekere peresekere
lovvie
lovvie
-Zwykle trudno opowiedzieć o tym, o czym naprawdę chce się opowiedzieć. Nie uważasz?
— H. Murakami "Przygoda z owcą"

July 19 2018

lovvie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl