Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2019

lovvie
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to Twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted byunique-wm unique-wm
lovvie
lovvie
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
lovvie
8938 e95e
lovvie
3150 4baa 500
lovvie
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— Zakochany Włóczykij
lovvie
8567 c50c 500
Reposted fromnutt nutt viabanshe banshe
lovvie
5664 1ec1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabanshe banshe

March 12 2019

lovvie
9808 471d
Reposted fromOoliv Ooliv vialeniwieec leniwieec
lovvie
6968 1419
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialeniwieec leniwieec
lovvie
2307 fc79 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialeniwieec leniwieec
lovvie
 Szczęście to miłość. Szczęście to mieć przy sobie ludzi, których się kocha. Można błądzić w ciemności, bać się przyszłości, mieć sobie za złą przeszłość, ale jeśli masz kogoś, kto Cię kocha, wspiera i zrobi dla Ciebie wszystko, to nic więcej się nie liczy.
— K.N. Haner
Reposted by48hrs 48hrs

March 11 2019

lovvie
0579 0bb8 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
lovvie
Strzemiński mówił: każdego człowieka należy uważać za dobrego. Zakładaj, że w nim tkwi dobro, jeżeli on popełni coś nie tak, to już jest jego wina, nie naszego osądu. I ja tak zakładam.
— Andrzej Strumiłło w książce Justyny Dąbrowskiej "Miłość jest warta starania"
lovvie
Nic tak człowieka nie prześladuje, jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom "Miej trochę wiary"
lovvie
2467 7782

March 10 2019

lovvie
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.
— Nicholas Sparks, "Szczęściarz"
Reposted bynotyourstrawberrytopkoounique-wmDreamInMyPocketdziiewczynkaxd
lovvie
7481 469f 500
Reposted fromRowena Rowena viamodalna-art modalna-art
lovvie
4829 7f9d
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSkydelan Skydelan
lovvie
Mam głębokie przeświadczenie, że akceptacja drugiego człowieka jest szansą porozumienia. Jeśli dasz komuś wolność, to kiedyś powróci. 
— Jacek Braciak
Reposted by48hrsmodalna-artSkydelanunique-wmmykingdomszukajacszczesciaavooidMySoupx3tojapaulaweruskowacarmenlunanowaczipragnieniamaddaleineeohmydeer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl