Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2018

lovvie
lovvie
 Twoim celem jest koncentrowanie się na swoich zaletach, wiara we własne siły, miłość do siebie samego, nieingerowanie w sprawy innych ludzi, pokonywanie tego, z czym najtrudniej jest Ci sobie poradzić. I wzięcie odpowiedzialności za siebie. 
— Stuart Wilde
Reposted bycalvadoslottibluebellheavencanwaitdejnopchamtensyfjeszczeniehereyesjointskurwysynbesomeoneelsedualistycznierzzkropkafoodforsoulblonde-troubellekashkashyield-to-me
lovvie
 Przep­raszam wszys­tko, że nie mogę być wszędzie.
Przep­raszam wszys­tkich, że nie umiem być każdym.
— Szymborska
Reposted bywindybaytruekrn
lovvie
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted bymalchanceuxmoglismywszystkoaleanderlottibluebellcharlotte99deepintheheartlenifcaelinelacatchbreathoflifetroublesinthemiddleofnowhereDreamsMayComeczarnefantazjexannabelleblacksadcatnieobecnoscyeanneblacksadcatniewiastqa
lovvie
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
Reposted fromimaybebad imaybebad viaMisqa Misqa
lovvie
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"

July 18 2018

lovvie

egyptiantomb: Uyuni Salt Flats, Bolivia

Reposted frommr-absentia mr-absentia viablackdrama blackdrama

July 14 2018

2703 001d 500
Reposted fromdivi divi viamymindneversleeps mymindneversleeps
lovvie
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez.
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
Reposted byrattynessSanderke
lovvie
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted bynachooymnietenkaktusParusMajor
lovvie
Nie bądź niczyim sloganem. Jesteś czystą poezją.
— 28 dni
lovvie

July 13 2018

lovvie
9519 86c3 500
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia vialajla lajla
lovvie
5643 608a
Reposted fromkarahippie karahippie vianawrocka nawrocka
lovvie
Płacz nie unieszczęśliwia, a pozwala na złapanie tchu i nabranie sił przed podjęciem kolejnej próby. 
— Alisa Ana
Reposted byheavencanwaitbanshelottibluebellagatojaadancingwithaghostselsey

July 11 2018

lovvie

Przyjdź do mnie rano
wproś się pod kołdrę i lecz dotykiem.
Zatrute rany,
myśli krwotoki opatrz językiem.

Potem tul mocno,
wyciśnij lata kiedy Cię ze mną tutaj nie było,
kiedy szłam sama przez miasto widmo,
które się na mnie z hukiem waliło.

Pozwól zapomnieć,
że wszyscy umrzemy, 
że świat się kończy,
że nic nie wiemy.

Powiedz:
nie musisz
jestem
rozumiem.

Nic piękniejszego wymyślić nie umiem.

— Marta Stasiak
Reposted bypampampamzyciepopolskupampampameterniaSanderke

July 08 2018

lovvie
5655 7252 500
Reposted fromdepth depth viapampampam pampampam
3711 ec65 500
Reposted fromamatore amatore via100suns 100suns
lovvie

Nie milcz do mnie za bardzo, bo gryzę policzki od środka.
— Wojciech Kuczok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl