Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2020

lovvie
Kocham Cię, jak się jakieś rzeczy mroczne, w tajemnicy, pomiędzy cieniem a duszą. 
— L. Taddeo
lovvie

March 24 2020

lovvie
Często kocha się “z przerwami”. To znaczy czasem jest tak, że aż brzuch boli i oczy pieką, a czasem jest tak, “że można wytrzymać” i w ogóle myśli się mocno o czym innym.
— Agnieszka Osiecka
Reposted bykejtowabadbloodseulangepiehusmikimotograywallhattivatti
lovvie
Już się o grze­chy noce pro­szą,
Już z wio­sny znów jak z bólu krzy­czę,
Nie­ubła­ga­ną mnie roz­ko­szą
Za­kuj w ra­mio­na ra­tow­ni­cze!
A je­śli za­cznę się na nowo
Wy­ry­wać zbun­to­wa­nym cia­łem,
Po­wiedz mi wresz­cie pierw­sze sło­wo,
Któ­re­go ni­g­dy nie sły­sza­łem.
Bo znów po­gań­ski sa­mum wie­je
W pę­dach, za­wro­tach, bu­rzach, bla­skach!
Pa­mię­taj: kie­dy znów zdzi­cze­ję,
Od­rzyj mnie z wi­chrów i ugła­skaj!
— Julian Tuwim
lovvie
Chcę się dziś schować. Ukryj mnie. Znasz miejsce, w którym na chwilę można wyłączyć świat?
— Kaja Kowalewska - "Pomajaczone"
lovvie
7343 c1f3
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaaviee aviee
lovvie
Któż to Ci powiedział, że nie ma już na świecie prawdziwej, wiernej, wiecznej miłości? A niechże wyrwą temu kłamcy jego plugawy język! 
— Michaił Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Reposted byTyMiJestesniskowomarciixfreewaymeadowlarks

March 17 2020

lovvie
4069 d742 500
Reposted fromkarsina karsina viaEvowe Evowe
lovvie
Jeśli jest w Twoim życiu ktoś, kto potrafi zapalić w Tobie wszystkie zgaszone światła - nie puszczaj go nigdy.
Reposted byfeniculumSkydelanohmydeermyegopozakontrolahormezaavieethegirlwiththedarkside
lovvie
9305 a340
Reposted fromrol rol viazuszus zuszus

March 15 2020

lovvie
Prawdziwa strata jest wtedy, gdy kochasz coś lub kogoś bardziej niż siebie i zostaje Ci to odebrane...
— Piotr Tokarz - Silent Soul

March 13 2020

lovvie
3171 68f1 500
Reposted frommodalna modalna viagraywall graywall
lovvie
Reposted fromshakeme shakeme vianiebieskieoczy niebieskieoczy
lovvie
Miłością trzeba się opiekować, tak jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted bylottibluebelldancingwithaghostpomrukiEvowetake-careniskowofreska48hrsbeliveinmepiehuszakladnikdiablanokturnalzuszusnergowalkthemoonbreatheslow123moniapuchaczohmydeerbe-yourselfmslvniezwyklalojournalTyMiJestes

March 09 2020

lovvie
Każdy ma w życiu taki czas, kiedy nieszczęścia chodzą radosnymi grupkami.
— Jakub Żulczyk, spotkanie autorskie 09 VII 2012, Wrocław.
Reposted byzapomnialamupintheskyfreewayfrytkatosiazyrafaczterywiekipozniejbeliveinmenoticemeevveell

March 02 2020

lovvie
Czas zawsze płynie z prędkością odwrotnie proporcjonalną do tej, jakiej od niego oczekujemy.
— Carlos Ruiz Zafón – Labirynt duchów
Reposted byrhubarbrrCymron
lovvie
Jesteś zmęczona, bo ciągle chcesz od siebie więcej. Uwierz, że gdybyś wymagała od innych, tyle ile od siebie, to nikt temu by nie podołał. 
— "Kobieta Absolutna by Nawój&Uboska"

March 01 2020

lovvie
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to Twoją kobiecość i może zdziałać cuda. 
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted bypoolun poolun

February 27 2020

lovvie
Zawsze uważałam, że w prawdziwym związku powinno być wiele miejsc.. Miejsce na szacunek i zrozumienie. Miejsce na mówienie i słuchanie. Miejsce na patrzenie i dostrzeganie. Miejsce na pieszczotę i dopieszczanie. Miejsce na śmiech.. dużo śmiechu. Miejsce na kumpelstwo i wygłupy. Miejsce na obecność i odrobinę samotności. Miejsce na dużo hałasu i na ciszę. I miejsce na miłość. Bezsprzecznie.. najwięcej miłości. 
— Ewa Grzywacz
Reposted byxchocolatexTyMiJestes
lovvie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl